Instalacje sanitarne – produkujemy dla tej grupy uszczelnienia do syfonów, systemów spłukujących (zaworów spustowych), zaworów napełniających w kompaktach WC (w tym podtynkowych) i inne uszczelnienia systemów odpływowych.

Do tej grupy należą:

  • uszczelki wargowe i inne uszczelki redukcyjne,
  • uszczelki klinowe, stożkowe, kołnierzowe,
  • uszczelki płaskie,
  • membrany,
  • zaślepki i osłonki gumowe,
  • grzybki,
  • płytki dystansowe i podkładki,
  • korki,
  • i inne