Dla przemysłu rolniczego produkujemy głównie uszczelnienia do pomp opryskiwaczy, rozpylaczy rolniczych itp.

Produktami przez nas oferowanymi dla tej grupy odbiorców są:

  • przepony: powietrznika pompy, rozpylacza i inne,
  • uszczelki: pod zaworek, korpusu czaszy pompy, rozpylacza, wodowskazu i inne,
  • oringi,
  • pokrywka zbiornika oleju,
  • stopa amortyzacyjna pod zbiornik,
  • i inne.