Produkty wykonywane dla różnych gałęzi przemysłu instalacyjno – budowlanego w tym :

Dla instalacji elektrycznych oraz sprzętów elektronicznych – proponujemy grupę produktów  służąca do ochrony przewodów elektrycznych przy przejściach przez ściany (budynków i skrzynek elektrycznych), konstrukcji jak również przepustów kabli instalowanych w rurach osłonowych pod ziemią czy uszczelek w różnego rodzaju urządzeniach, a należą do nich:

➢przelotki przewodów (z membraną, przeponą, błonką), dławiki i dławnice gumowe typ BDE,

➢odgiętki, osłony przewodu, końcówka regeneracyjna przewodu,

➢przepusty kabli i inne uszczelki przelotowe,

➢zaślepki i uszczelki zaślepiające otwory z wypustami na przeprowadzenie kabla,

➢tuleje, tulejki z kołnierzem, podkładki gumowe,

➢złączki MT 160 BU szczelne do rur osłonowych,

➢uszczelki gumowe do rury osłonowej dwuściennej karbowanej seria U ( U50, U75, U100, U125, U160 ),

➢pierścienie uszczelniające do elektrycznych elementów grzejnych,

➢uszczelki płaskie do instalacji grzewczej centralnego ogrzewania (C.O.),

➢kule do zaworów zwrotnych różnicowych (zaworów kulowych).

Dla instalacji wodno – kanalizacyjnej – w naszej ofercie są różnego typu redukcje gumowe, których funkcją jest uszczelnienie wejścia rury do otworu rury korygowanej jak również:

➢uszczelki przyłącza do połączeń przejściowych np. LKS DN 150 „in situ” (uszczelka klinowa wargowa),

➢uszczelki wzmacniane drutem np. pierścień BKL do kamionki,

➢gumowe uszczelki do wodomierzy ( od 0,5 cala – fi 15 do 1,5 cala- fi 40 ),

➢uszczelki gumowe do przyłączy gwintowanych (do śrubunków wodomierzy),

➢pierścienie gumowe do przepustów rurowych systemu CONFIX,

➢tzw. ślepe uszczelnienia,

➢inne uszczelki kołnierzowe.

Dla instalacji sanitarnej – produkujemy uszczelnienia do syfonów, systemów spłukujących (zaworów spustowych), zaworów napełniających w kompaktach WC (w tym podtynkowych), pisuarów i inne uszczelnienia systemów odpływowych.

Do tej grupy należą:

➢uszczelki wargowe i inne uszczelki redukcyjne,

➢uszczelki klinowe, stożkowe, kołnierzowe,

➢membrany do zaworów, przepustów wody,

➢korki, zaślepki i osłonki gumowe,

➢odboje, odbojniki,

➢płytki dystansowe i inne podkładki.

Dla urządzeń w instalacji gazowej – oferujemy:

➢uszczelki płaskie i membrany do zaworów,

➢pierścienie uszczelniające o-ring,

➢osłonki,

➢dławiki i inne.

Dla instalacji i systemów wentylacyjno – kominowych – proponujemy silikonowe uszczelki  kołnierzowe t.j.:

➢uszczelki wargowe kominowe – z wargami (piórami) skośnymi,

➢uszczelki kominowe /wyczystki/ – uszczelki typu U.